6184fervent動
6396rebut動
6517alias動
6727slab動
6961crave動
7198patently動
7303crass動
7589tart動
7651anvil動
7940tine動